Toegang der notabelen.

Was Rembrandts aanzien hoog genoeg om deze deur te mogen passeren?