Het Stadhuis

Hier was het schilderij voor bedoeld. Wie keurde het af en waarom?