De Hartenstraat

Hier, op nummer 8, woonde een vriend en zakenrelatie van Rembrandt.