Het Heerenlogement

Vijfenzestig jaar na zijn dood duikt het schilderij hier weer op.
Het wordt hier geveild en verdwijnt opnieuw.
Na 150 jaar wordt het herontdekt in een ander land.